Noves mesures COVID-19 aplicades en Hostal Badaloní
logo
logo
Castellano Catala English French
RESERVES PER TELÈFON
933 888 899
Document Document
Dades personals
EXERCICI DE DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS:

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça info@hostalbadaloni.com posant en l'assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a HostaL Badaloní, SL. a C / Baldomero Solà 57, 08912-Badalona.

Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals. Més informació al web www.agpd.es

Els Drets que pot exercir són:

- Accés a les seves dades personals
- Rectificació de les dades personals
- Supressió de les dades personals
- Portabilitat de les dades personals
- Limitació del tractament de les dades personals
- Oposició al tractament de les dades personals
- A no ser objecte d'una elaboració de perfils

Si desitja conèixer amb detall el significat d'aquests drets si us plau llegiu.

Dret d'Accés a les dades:

Té dret a que el Responsable del tractament li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

- Els fins del tractament.
- Les categories de dades de què es tracti.
- El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades

L'interessat té dret que el Responsable i tractament suprimeixi les seves dades, quan:

- El tractament sigui il·lícit.
- L'interessat hagi retirat el seu consentiment.
- Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.
- L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
- Les dades hagin de suprimir per complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

L'interessat no tindrà dret a que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

- Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
- Per complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.
- Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
- Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d'investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades

Té dret a que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

- El consentiment de l'interessat per a fins específics.
- L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplica quan:

- Sigui tècnicament impossible la transmissió.
- Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
- El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament

L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

- Màrqueting directa.
- Elaboració de perfils.
- Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.
- Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el responsable podrà seguir tractant-los sempre que l'interès legítim del responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada en un procediment judicial que ho justifiqui.

El responsable ha d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Derecho de oposición

Es el derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de éstos o se cese en el mismo cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, por la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, y siempre que una Ley no disponga lo contrario.

Derecho a no ser objeto de una elaboración de perfiles

El interesado tendrá derecho a no ser objeto de una elaboración de perfiles cuya finalidad sea adoptar decisiones individuales basadas en un tratamiento automatizado de datos y destinadas a evaluar, analizar o predecir los siguientes aspectos personales:

- Rendimiento profesional.
- Situación económica.
- Salud.
- Preferencias o intereses personales.
- Fiabilidad.
- Comportamiento.
- Ubicación o movimientos de la persona.

Cuando la elaboración de perfiles se base únicamente en un tratamiento automatizado:

- El interesado tendrá derecho a estar informado si la decisión que pueda ser tomada pueda producirle efectos jurídicos que le afecten significativamente.

- El interesado tendrá derecho a obtener la intervención humana por parte del Responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión, si el tratamiento ha sido autorizado mediante:

- El consentimiento explícito del interesado.
- Un contrato entre el Responsable y el interesado.

No se aplicará al derecho a no ser objeto de una elaboración de perfiles cuando la decisión que pueda ser tomada a consecuencia de la misma esté autorizada mediante:

- El consentimiento explícito del interesado.
- Un contrato entre el Responsable y el interesado.
- Un tratamiento fundamentado en la legislación vigente.

Dret d'oposició

És el dret que no es porti a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui , i sempre que una llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

- Rendiment professional.
- Situació econòmica.
- Salut.
- Preferències o interessos personals.
- Fiabilitat.
- Comportament.
- Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

- L'interessat té dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l'afectin significativament.

- L'interessat té dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

- El consentiment explícit de l'interessat.
- Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

- El consentiment explícit de l'interessat.
- Un contracte entre el Responsable i l'interessat.
- Un tractament fonamentat en la legislació vigent.
C/ Baldomer Solà, 57 - 08912 Badalona (Barcelona) Tel: (+34) 933 888 899 Fax:(+34) 933 877 122
info@hostalbadaloni.com   www.hostalbadaloni.com
Copyright © 2022 Hostal Badaloní
Avís Legal - Condicions generals - Política de privacitat - Condicions d'utilització web
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les seves preferències, així com analitzar els seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. Disposa de més informació de les galetes picant aquí. Per acceptar premi aquí.